SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (3) 2018 str. 103-119

Simon Rabarijoely

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

DWA PRZYKłADY OCENY OSIADAń BUDOWLI Z WYKORZYSTANIEM BADAń DYLATOMETRYCZNYCH (DMT)

słowa kluczowe: grunty organiczne i spoiste, badanie dylatometryczne, parametry odkształceniowe, zapora ziemna, fundament bezpośredni
abstrakt:

W artykule przedstawiono dwa przykłady budowli, jednej o konstrukcji wiotkiej (nasyp) i drugiej o konstrukcji
sztywnej (fundament budynku). W przypadku nasypu w podłożu występują grunty słabonośne (namuły
organiczne), a w podłożu fundamentu grunty sztywne (iły). Parametry geotechniczne w obu przypadkach
określono na podstawie interpretacji badań dylatometrycznych (DMT). Do określenia parametrów obliczeniowych
zastosowano klasyczną analizę statystyczną oraz analizę z wykorzystaniem podejścia Bayesa. Oba
podejścia są możliwe do wykorzystania w programie obliczeniowym opracowanym w ramach projektu badawczego
NCN (N N506 432436). Program ten i jego zastosowanie w określaniu parametrów charakterystycznych
gruntów występujących w podłożu nasypu i fundamentu opisano w artykule. Efektem obliczeń
osiadań nasypu i fundamentu oraz ich walidacji jest propozycja nowej zależności empirycznej do określania
modułu ściśliwości, wskaźnika ściśliwości pierwotnej i wtórnej z badania dylatometrem Marchettiego
(DMT). Proponowane zależności umożliwiają wykorzystanie badań DMT w projektowaniu geotechnicznym
w większym niż dotychczas zakresie. Poza tym zależności te są bardziej odpowiednie dla warunków występujących
w Polsce.

pub/17_3_103.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt3/17_3_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rabarijoely, Simon. "Two examples of the assessment of construction settlement with the use of dilatometer tests (DMT)." Acta Sci.Pol. Architectura 17.3 (2018): 103-119.
APA Rabarijoely S. (2018). Two examples of the assessment of construction settlement with the use of dilatometer tests (DMT). Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (3), 103-119
ISO 690 Rabarijoely, Simon. Two examples of the assessment of construction settlement with the use of dilatometer tests (DMT). Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.3: 103-119.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue3/abstract-103.html