SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 17 (3) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (3) 2018 str. 3-15
Włodzimierz Brząkała
Eurokod 7 jako element w systemie bezpieczeństwa budowli
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 17-26
Zbigniew Młynarek, Jędrzej Wierzbicki, Katarzyna Stefaniak
Czynniki wpływające na ocenę wskaźnika sztywności (IR) z badań in situ
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 27-36
Tomasz Godlewski, Monika Niemyjska
Ryzyko geotechniczne w projektowaniu i realizacji głębokich wykopów
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 37-45
Andrzej Gruchot, Eugeniusz Zawisza
Wytrzymałość na ścinanie gruntów pylastych stabilizowanych popiołami fluidalnymi
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 47-55
Piotr Osiński, Edyta Nowakowska, Katarzyna Jeleniewicz, Marek Dohojda, Eugeniusz Koda
Analiza wpływu jakości rozpoznania podłoża gruntowego na ocenę stanu granicznego nośności i użytkowalności na przykładzie wybranego obiektu
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 57-65
Mateusz Wiszniewski, Adam Krasiński, Jan Linowiecki
Zmienność modułu sprężystości betonu w trzonie pala przemieszczeniowego w świetle badań laboratoryjnych
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 67-77
Kamila Międlarz, Paweł Więcławski
Zastosowanie metody Koseckiego w projektowaniu posadowienia morskich elektrowni wiatrowych
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 79-89
Ryszard Chmielewski, Andrzej Chyla, Leopold Kruszka
Analiza szkodliwych wpływów drgań i hałasu od robót budowlanych przekazywanych na istniejące budynki i osoby w nich przebywające
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 91-101
Krzysztof Parylak, Kinga Witek
Złożoność uwarunkowań przyczyn katastrofy nabrzeża przeładunkowego Odry
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 103-119
Simon Rabarijoely
Dwa przykłady oceny osiadań budowli z wykorzystaniem badań dylatometrycznych (DMT)
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 121-129
Tomasz Godlewski
Nowe podejście do problemu przemarzania gruntu w Polsce
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 131-144
Władysław Matusiewicz, Grzegorz Wrzesiński
Odwodnienie stref bezodpływowych małej zlewni miejskiej
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).