SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 97-106

Elżbieta Kokocińska-Pakiet, Dariusz Bajno

Faculty of Civil Engineering and Architecture, Opole University of Technology, Opole Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture, UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz,Bydgoszcz

ANALIZA WZMOCNIENIA FUNDAMENTóW BUDYNKU HISTORYCZNEGO

słowa kluczowe: zabytek, analiza posadowienia
abstrakt:

W chwili obecnej na terenie Polski istnieje 183 192 zabytków wpisanych do rejestru zgodnie ze statystyką
Narodowego Instytutu Dziedzictwa z dnia 31 marca 2014 r. (National Heritage Board of Poland, 2017). W wykazie
podanym przez Wojewódzkiego (Opolskiego) Konserwatora Zabytków z 2016 r., na terenie Opolszczyzny
jest 40 budynków lub budowli zabytkowych zagrożonych katastrofą budowlaną. Część z nich znajduje
się w stanie wymagającym natychmiastowej interwencji konstrukcyjnej. Statystyki te są zatrważające, ale ze
względu na różne stany własnościowe budynków oraz sytuację materialną właścicieli niestety naprawy nie
są realizowane na bieżąco. Na podstawie dokumentacji geologicznej i budowlanej jednego z zabytków sztuki
sakralnej województwa opolskiego przeprowadzono analizę posadowienia tegoż zabytku na przestrzeni
wieków. Pierwsza faza obejmowała analizę zachowanie fundamentów pierwotnych kościoła posadowionego
na skarpie. Druga faza obejmowała analizę fundamentu po wzmocnieniu oraz zabezpieczeniu skarpy murem
oporowym z cegły. Ostatnia, trzecia faza obliczeń, objęła fundamenty konstrukcji po wzmocnieniu wraz
z murem oporowym wzmocnionym płaszczem żelbetowym i palisadą z mikropali zakotwionych w murze.
Skoncentrowano się głównie na metodach równowagi granicznej. Na podstawie wyników analiz oceniono
stabilność skarpy i konstrukcji. Określono też proponowany kierunek dalszych prac konserwatorskich, aby
budynek historyczny był przydatny dla przyszłych pokoleń.

pub/17_2_97.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_97.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kokocińska-Pakiet, Elżbieta, and Dariusz Bajno. "Analysis of strengthening of the foundations of historic building." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 97-106.
APA Kokocińska-Pakiet E. and Bajno D. (2018). Analysis of strengthening of the foundations of historic building. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 97-106
ISO 690 Kokocińska-Pakiet, Elżbieta, Bajno, Dariusz. Analysis of strengthening of the foundations of historic building. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 97-106.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-97.html