SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 85-95

Krystyna Kazimierowicz-Frankowska

Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk

DEFORMACJE KONSTRUKCJI Z GRUNTU ZBROJONEGO GEOSYNTETYKAMI – PORóWNANIE WYNIKóW OBLICZEń UZYSKANYCH Z UżYCIEM RóżNYCH METOD

słowa kluczowe: grunt zbrojony, deformacje, analiza teoretyczna, metody analityczne
abstrakt:

Porównano wyniki obliczeń poziomych deformacji konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami uzyskane
z użyciem różnych metod. Do ich wykonania zastosowano metody powszechnie znane (FHWA, Geoservice,
CTI) oraz rozwiązanie mniej popularne, a polegające na analizie sposobu pracy, w tym potencjalnych
mechanizmów zniszczenia, konstrukcji z gruntu zbrojonego (metoda IBW PAN). Dokładność uzyskanych
wyników zweryfikowano na podstawie danych eksperymentalnych. Przedstawiono wnioski wynikające
z przeprowadzonej analizy oraz omówiono najistotniejsze problemy, które wymagają dalszych badań.

pub/17_2_85.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kazimierowicz-Frankowska, Krystyna. "Deformations of geosynthetic reinforced soil structures – comparison of results obtained by using different methods." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 85-95.
APA Kazimierowicz-Frankowska K. (2018). Deformations of geosynthetic reinforced soil structures – comparison of results obtained by using different methods. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 85-95
ISO 690 Kazimierowicz-Frankowska, Krystyna. Deformations of geosynthetic reinforced soil structures – comparison of results obtained by using different methods. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 85-95.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-85.html