SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 77-84

Marcin Ćwirko, Małgorzata Jastrzębska

Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice

ANALIZA NUMERYCZNA WPłYWU ZMIANY SPRężYSTOśCI PODłOżA NA ODKSZTAłCENIA STALOWYCH SIATEK STOSOWANYCH DO ZBROJENIA GRUNTU

słowa kluczowe: konstrukcje oporowe, gabiony, siatki zgrzewane
abstrakt:

Bardzo często stosowanym sposobem wykonania lekkich konstrukcji oporowych są ściany oporowe z zastosowaniem
technologii gruntu zbrojonego, w którym lico jest wykonane z koszy gabionowych. Funkcję
zbrojenia w tego typu konstrukcjach najczęściej pełnią geosyntetyki lub stalowe siatki podwójnie zaplatane.
Alternatywą siatek podwójnie zaplatanych mogą być siatki zgrzewane, które są mniej podatne na zmianę
geometrii oczek podczas rozciągania w kierunku głównym. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź
na pytanie o zasadność stosowania stalowych siatek zgrzewanych jako zbrojenia gruntu w lekkich konstrukcjach
oporowych z gabionów, a także porównanie sztywności obydwu typów siatek w różnych warunkach
gruntowych. W pracy przeprowadzono analizę numeryczną rozciągania siatek zaplatanych i zgrzewanych
wraz z uwzględnieniem ich zabudowania w ośrodku gruntowym. Ośrodek gruntowy odwzorowano za pomocą
modelu Winklera z użyciem kilku różnych wariantów wartości współczynnika podatności podłoża.
Artykuł podsumowano wnioskami, planami dalszych badań oraz porównaniem z poprzednimi analizami
numerycznymi.

pub/17_2_77.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ćwirko, Marcin, and Małgorzata Jastrzębska. "The numerical analysis of the influence of changing the ground elasticity on the deformation of steel meshes used in the soil reinforcement." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 77-84.
APA Ćwirko M. and Jastrzębska M. (2018). The numerical analysis of the influence of changing the ground elasticity on the deformation of steel meshes used in the soil reinforcement. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 77-84
ISO 690 Ćwirko, Marcin, Jastrzębska, Małgorzata. The numerical analysis of the influence of changing the ground elasticity on the deformation of steel meshes used in the soil reinforcement. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 77-84.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-77.html