SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 65-76

Adam Krasiński

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, Gdańsk

PROGNOZOWANIE KRZYWEJ OSIADANIA PALA WIERCONEGO Z INIEKCJą CIśNIENIOWą POD PODSTAWą

słowa kluczowe: pal, pal wiercony, iniekcja pod podstawą pala, krzywa osiadania pala, obliczenia pali
abstrakt:

Podczas XVII Krajowej Konferencji MGiIG zorganizowanej w 2015 roku w Łodzi autor wygłosił referat
oraz opublikował artykuł pt.: „Ocena działania iniekcji pod podstawą pala wierconego za pomocą badania
statycznego nośności z pomiarem rozkładu siły w trzonie pala”. W artykule przeanalizowano mechanizm
działania iniekcji i wykazano, że w głównej mierze uaktywnia ona zwiększone opory gruntu wzdłuż pobocznicy
pala, poprawiając w ten sposób sztywność osiową pala w gruncie. Analizę poparto wynikami badań
pali rzeczywistych, oprzyrządowanych pomiarowo. Na bazie wyników wyżej opisanych analiz i rozważań
w niniejszym artykule zaproponowano metodę obliczeniową prognozowania krzywej osiadania pala wierconego
z iniekcją ciśnieniową pod podstawą. W schemacie obliczeniowym pala zastosowano charakterystyki
współpracy pala z gruntem opisane funkcjami transferowymi. Procedura obliczeniowa przebiega kilkuetapowo
i może być zrealizowana w standardowym arkuszu kalkulacyjnym. W artykule przedstawiono dwa
przykłady obliczeniowe, w których zaprognozowano krzywą osiadania pala z iniekcją i porównawczo tego
samego pala bez iniekcji pod podstawą. Zaproponowana metoda obliczeniowa dobrze odwzorowuje mechanizm
i efekt działania iniekcji. Przy swojej przejrzystości i prostocie może znaleźć zastosowanie praktyczne
w efektywnym projektowaniu fundamentów palowych.

pub/17_2_65.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Krasiński, Adam. "Prediction of load-settlement characteristic of bored pile with pressure grouting under the base." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 65-76.
APA Krasiński A. (2018). Prediction of load-settlement characteristic of bored pile with pressure grouting under the base. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 65-76
ISO 690 Krasiński, Adam. Prediction of load-settlement characteristic of bored pile with pressure grouting under the base. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 65-76.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-65.html