SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 37-51

Włodzimierz Brząkała, Aneta Herbut

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska, Wrocław

ZASTOSOWANIE MODELU WINKLERA PRZY OBLICZANIU HYBRYDOWEJ KONSTRUKCJI OPOROWEJ

słowa kluczowe: lekka konstrukcja oporowa, podłoże sprężyste, element belkowy, współczyn nik podłoża
abstrakt:

W artykule przedstawiono metodę oceny przemieszczeń i sił wewnętrznych w ścianie szczelinowej, szczelnej,
palisadzie lub w pojedynczym palu według rozwiązania belki Eulera-Bernoulliego na standardowym podłożu
Winklera. Termin „hybrydowa kon strukcja oporowa” określa pionową belkę wzmocnioną poziomą płytą stabilizującą,
dodatkowo posadowioną na podłożu sprężystym. Warunek sztywnego utwierdzenia płyty w ścianie
pozwala określić podział momentu zginającego na pionową i poziomą belkę. Zagad nienie rozwiązano analitycznie
dla różnych modeli zmienności współczynnika podłoża. W przykładach wykazano bardzo korzystny
wpływ płyty stabilizującej na redukcję prze mieszczeń ściany oraz zmniejszenie sił wewnętrznych.

pub/17_2_37.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Brząkała, Włodzimierz, and Aneta Herbut. "Application of the Winkler model to the calculation of a hybrid retaining construction." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 37-51.
APA Brząkała W. and Herbut A. (2018). Application of the Winkler model to the calculation of a hybrid retaining construction. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 37-51
ISO 690 Brząkała, Włodzimierz, Herbut, Aneta. Application of the Winkler model to the calculation of a hybrid retaining construction. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 37-51.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-37.html