SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 25-35

Witold Bogusz, Bolesław Kłosiński

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

NOWA GENERACJA EUROKODóW – ZMIANY W PROJEKTOWANIU GEOTECHNICZNYM

słowa kluczowe: Eurokod 7, projektowanie geotechniczne, normalizacja
abstrakt:

Po kilkuletnim okresie stosowania Eurokodów, jako zharmonizowanych norm europejskich zastępujących
wcześniejsze normy krajowe, oraz kilkunastu latach od ich pierwszej publikacji w obecnej formie, trwają
prace nad ich kolejną generacją. Artykuł ma na celu przedstawienie stanu działań normalizacyjnych nad
nową wersją Eurokodu 7, ze szczególnym uwzględnieniem jego nowej pierwszej części poświęconej wyłącznie
zasadom ogólnym projektowania geotechnicznego. W celu pełnego wyjaśnienia problematyki normalizacji
przedstawiono istotne kwestie powiązane z wewnętrznymi regulacjami CEN. Zrozumienie trudności
w procesie wdrażania norm europejskich wymaga rozpatrzenia kontekstu, z którego wynikają zapisy oraz
wymagania przedstawione w tych normach.

pub/17_2_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bogusz, Witold, and Bolesław Kłosiński. "New generation of Eurocodes – changes in geotechnical design." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 25-35.
APA Bogusz W. and Kłosiński B. (2018). New generation of Eurocodes – changes in geotechnical design. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 25-35
ISO 690 Bogusz, Witold, Kłosiński, Bolesław. New generation of Eurocodes – changes in geotechnical design. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 25-35.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-25.html