SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 15-23

Wojciech Gosk, Krzysztof R. Czech

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok

OCENA MOżLIWOśCI WYZNACZENIA MODUłóW SZTYWNOśCI I WSPółCZYNNIKA POISSONA GRUNTU NA PODSTAWIE POMIARU PRZYSPIESZEń DRGAń POWIERZCHNIOWYCH

słowa kluczowe: sztywność gruntu, moduł sztywności, drgania powierzchniowe, propagacja drgań
abstrakt:

Celem pracy jest ocena sztywności piaszczystego podłoża gruntowego na podstawie analizy drgań zarejestrowanych
na powierzchni badanego obszaru o wymiarach 10 × 10 m. Przeprowadzono badania polowe, które
polegały na pomiarze przyspieszeń drgań w dziewięciu punktach rozłożonych równomiernie na założonej
siatce kwadratowej. Jako źródła drgań użyto lekkiej płyty dynamicznej. Przyspieszenia drgań rejestrowano
z użyciem systemu pomiarowego firmy Brüel&Kjær. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono moduły
sztywności przypowierzchniowych warstw podłoża gruntowego (G0 i E0) oraz wartości współczynnika
Poissona (ν) gruntu na badanym obszarze. Metoda wyznaczania wymienionych parametrów polegała na
pomiarze czasu przejścia fali podłużnej i fali Rayleigha pomiędzy punktami pomiarowymi. Potwierdzono
możliwość zastosowania proponowanej procedury do oceny sztywności gruntów nasypowych. Metoda może
umożliwić szybką kontrolę zagęszczenia przypowierzchniowych warstw gruntu.

pub/17_2_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gosk, Wojciech, and Krzysztof R. Czech. "Stiffness modulus and Poisson’s ratio of soil possibility assessment on the basis of surface vibration acceleration measurements." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 15-23.
APA Gosk W. and Czech K.R. (2018). Stiffness modulus and Poisson’s ratio of soil possibility assessment on the basis of surface vibration acceleration measurements. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 15-23
ISO 690 Gosk, Wojciech, Czech, Krzysztof R.. Stiffness modulus and Poisson’s ratio of soil possibility assessment on the basis of surface vibration acceleration measurements. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 15-23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-15.html