SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 135-142

Eligiusz Mieloszyk, Anita Milewska, Sławomir Grulkowski

Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdańsk University of Technology, Gdańsk

PROGNOZOWANIE PODBICIA TORU KOLEJOWEGO NA PODSTAWIE OSIADANIA PODKłADóW Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ

słowa kluczowe: osiadanie podkładów kolejowych, podbijanie podkładów kolejowych, logika rozmyta
abstrakt:

Zadaniem podkładów kolejowych jest przejęcie zmiennych i różnorodnych obciążeń: pionowych, poprzecznych
i podłużnych oraz przeniesienie ich na podsypkę, a dalej na podtorze i podłoże gruntowe. Dodatkowo
pozwalają one na utrzymywanie stałej odległości między tokami szynowymi. Grubość warstwy podsypki
pod podkładem powinna wynosić od 16 do 35 cm w zależności od standardu konstrukcyjnego toru i powinna
być zagęszczona pod podkładem w strefach podparcia.
W wyniku eksploatacji następuje zanieczyszczenie podsypki, rozkruszanie jej ziaren pod wpływem cyklicznych
obciążeń dynamicznych, a tym samym następuje niekorzystne osiadanie podkładów. Prowadzi to
w konsekwencji do niespełnienia warunku dotyczącego grubości podsypki i powoduje powstawanie zjawisk:
nierówności podłużnych toków szynowych i wichrowatości toru. Zjawiska te mają negatywny wpływ na
komfort i bezpieczeństwo jazdy, a w przypadkach skrajnych prowadzą do wykolejenia się pociągu.
Wspomniane już wielkości: grubość podsypki pod podkładem, stopień jej zanieczyszczenia i zagęszczenia
oraz osiadanie podkładów są wielkościami trudno mierzalnymi, a więc nieostrymi, rozmytymi. W związku
z tym do ich określenia i wykorzystania zostaną zastosowane zbiory rozmyte i funkcje przynależności.
W dziedzinie zbiorów rozmytych analizowane będą stany zaobserwowanych i ocenionych zjawisk przyczynowo-
skutkowych, ich wpływ na niezawodność całej konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania
stworzonej koncepcji do prognozowania podbić toru w celu polepszenia współpracy nawierzchni
kolejowej z podłożem gruntowym dla zwiększenia bezpieczeństwa (Dembicki, 1997), (Wiłun, 2005).

pub/17_2_135.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_135.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mieloszyk, Eligiusz, et al. "Forecasting of railway track tamping based on settlement of sleepers using fuzzy logic." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 135-142.
APA Mieloszyk, E. et al. (2018). Forecasting of railway track tamping based on settlement of sleepers using fuzzy logic. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 135-142
ISO 690 Mieloszyk, Eligiusz, Milewska, Anita, Grulkowski, Sławomir. Forecasting of railway track tamping based on settlement of sleepers using fuzzy logic. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 135-142.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-135.html