SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 123-134

Aleksander Duda, Tomasz Siwowski

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

BADANIE PARCIA NA PRZYCZółEK MOSTOWY ZASYPKI Z MATERIAłóW Z RECYKLINGU OPON SAMOCHODOWYCH

słowa kluczowe: przyczółek mostowy, parcie zasypki, pakiety z opon, recykling
abstrakt:

W artykule opisano badania polowe rozkładu parcia zasypki na przyczółek obiektu mostowego. Zasypkę
przyczółka stanowi materiał z recyklingu zużytych opon (sprasowanych w pakiety) z przewarstwieniami
z piasku średniego oraz warstwa buforowa ze strzępów gumowych. Rozkład parcia zasypki mierzono za
pomocą czujników parcia w sposób ciągły przez okres 3 miesięcy. W czasie badań zrealizowano statyczne
i dynamiczne obciążenie przyczółka oraz symulację termicznego wydłużenia/skrócenia przęsła mostu
zintegrowanego z przyczółkiem przez cykliczne przemieszczenia korpusu. Wyniki badań porównano
z wynikami analizy numerycznej zadania. Zgodność wyników badań oraz analiz numerycznych była duża,
a maksymalna różnica wyniosła około 25%. Jednocześnie, zarówno na podstawie badań, jak i analiz,
stwierdzono 2- do 4-krotną redukcję parcia na przyczółek w przypadku zastosowania zasypki z pakietów
gumowych w porównaniu do zasypki konwencjonalnej z piasku średniego.

pub/17_2_123.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_123.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Duda, Aleksander, and Tomasz Siwowski. "Research on the recycled tyre bales backfill pressure on bridge abutment." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 123-134.
APA Duda A. and Siwowski T. (2018). Research on the recycled tyre bales backfill pressure on bridge abutment. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 123-134
ISO 690 Duda, Aleksander, Siwowski, Tomasz. Research on the recycled tyre bales backfill pressure on bridge abutment. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 123-134.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-123.html