SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 115-122

Zbigniew Lechowicz, Kazimierz Garbulewski, Jacek Bąkowski, Małgorzata Wdowska, Grzegorz Wrzesiński, Ivan Ramos Fernandes

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa POLAQUA-DRAGADOS Oddział Warszawa

WYKORZYSTANIE ETAPOWEJ BUDOWY Z PRZECIążENIEM DO WZMOCNIENIA PODłOżA ORGANICZNEGO NASYPU DROGI EKSPRESOWEJ

słowa kluczowe: droga ekspresowa, podłoże organiczne, etapowa budowa z przeciążeniem, wzmacnianie podłoża
abstrakt:

W artykule przedstawiono przykład projektowania wzmocnienia podłoża organicznego drogi ekspresowej metodą
etapowej realizacji nasypu z przeciążeniem z zastosowaniem drenażu pionowego i geowłókniny. W podłożu
nasypu drogowego występują grunty organiczne (torf, gytia) o miąższości 4,5 m. W analizie stateczności
i prognozie konsolidacji wykorzystano parametry geotechniczne określone na podstawie badań in situ i badań
laboratoryjnych. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem programów GeoSlope i Plaxis, określając bezpieczne
wysokości poszczególnych etapów budowy nasypu i czas potrzebny do konsolidacji podłoża. Wyniki
analizy numerycznej wykazały strefy nierównomiernych osiadań wymagających dodatkowego wzmocnienia
korpusu i skarp nasypu. Zróżnicowanie właściwości podłoża organicznego oraz różna lokalizacja projektowanego
nasypu w stosunku do nasypu istniejącego wskazują na konieczność zainstalowania aparatury kontrolnopomiarowej
do pomiarów pionowych i poziomych przemieszczeń oraz ciśnień wody w porach.

pub/17_2_115.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lechowicz, Zbigniew, et al. "Use of staged construction with preloading for improvement of organic subsoil under expressway embankment." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 115-122.
APA Lechowicz, Z. et al. (2018). Use of staged construction with preloading for improvement of organic subsoil under expressway embankment. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 115-122
ISO 690 Lechowicz, Zbigniew, et al. Use of staged construction with preloading for improvement of organic subsoil under expressway embankment. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 115-122.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-115.html