SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (2) 2018 str. 107-114

Marek Bajda, Zdzisław Skutnik, Mariusz Lech, Simon Rabarijoely

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

OCENA PARAMETRóW GRUNTóW ORGANICZNYCH DO PROJEKTOWANIA WZMOCNIENIA PODłOżA DROGI EKSPRESOWEJ NA PODSTAWIE BADAń IN SITU

słowa kluczowe: podłoże organiczne, badanie DMT, sondowanie FVT
abstrakt:

W artykule przedstawiono metodykę i wyniki terenowych badań geotechnicznych, sondowań polową sonda
obrotową FVT i badań dylatometrycznych DMT wykonanych w podłożu zbudowanym z gruntów organicznych.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań określono rozkłady z głębokością wytrzymałości na
ścinanie bez odpływu (τfu) i moduł ściśliwości (M) torfu i gytii w profilach punktów badawczych. Uzyskano
w ten sposób miarodajne wartości parametrów geotechnicznych do prognozowania reakcji podłoża organicznego
na obciążenia.

pub/17_2_107.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt2/17_2_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bajda, Marek, et al. "Deformation parameters of organic soils for design improvement of subsoil under expressway on the basis of in situ tests." Acta Sci.Pol. Architectura 17.2 (2018): 107-114.
APA Bajda, M. et al. (2018). Deformation parameters of organic soils for design improvement of subsoil under expressway on the basis of in situ tests. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (2), 107-114
ISO 690 Bajda, Marek, et al. Deformation parameters of organic soils for design improvement of subsoil under expressway on the basis of in situ tests. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.2: 107-114.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue2/abstract-107.html