SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 17 (2) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (2) 2018 str. 3-13
Waldemar Świdziński, Marcin Smyczyński
Analiza parametrów determinuj ą cych stan niepe ł nego nasycenia w gruntach niespoistych
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 15-23
Wojciech Gosk, Krzysztof R. Czech
Ocena możliwości wyznaczenia modułów sztywności i współczynnika Poissona gruntu na podstawie pomiaru przyspieszeń drgań powierzchniowych
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 25-35
Witold Bogusz, Bolesław Kłosiński
Nowa generacja Eurokodów – zmiany w projektowaniu geotechnicznym
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 37-51
Włodzimierz Brząkała, Aneta Herbut
Zastosowanie modelu Winklera przy obliczaniu hybrydowej konstrukcji oporowej
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 53-63
Aleksandra Korzec, Waldemar Świdziński
Wybór i przygotowanie rejestracji zdarzeń sejsmicznych do modelowania numerycznego reakcji zapór ziemnych obciążonych sejsmicznie
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 65-76
Adam Krasiński
Prognozowanie krzywej osiadania pala wierconego z iniekcją ciśnieniową pod podstawą
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 77-84
Marcin Ćwirko, Małgorzata Jastrzębska
Analiza numeryczna wpływu zmiany sprężystości podłoża na odkształcenia stalowych siatek stosowanych do zbrojenia gruntu
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 85-95
Krystyna Kazimierowicz-Frankowska
Deformacje konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami – porównanie wyników obliczeń uzyskanych z użyciem różnych metod
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 97-106
Elżbieta Kokocińska-Pakiet, Dariusz Bajno
Analiza wzmocnienia fundamentów budynku historycznego
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 107-114
Marek Bajda, Zdzisław Skutnik, Mariusz Lech, Simon Rabarijoely
Ocena parametrów gruntów organicznych do projektowania wzmocnienia podłoża drogi ekspresowej na podstawie badań in situ
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 115-122
Zbigniew Lechowicz, Kazimierz Garbulewski, Jacek Bąkowski, Małgorzata Wdowska, Grzegorz Wrzesiński, Ivan Ramos Fernandes
Wykorzystanie etapowej budowy z przeciążeniem do wzmocnienia podłoża organicznego nasypu drogi ekspresowej
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 123-134
Aleksander Duda, Tomasz Siwowski
Badanie parcia na przyczółek mostowy zasypki z materiałów z recyklingu opon samochodowych
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 135-142
Eligiusz Mieloszyk, Anita Milewska, Sławomir Grulkowski
Prognozowanie podbicia toru kolejowego na podstawie osiadania podkładów z wykorzystaniem logiki rozmytej
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 143-155
Grzegorz Sołtys, Tadeusz Brzozowski
Analiza wsteczna zachowania się nasypu drogowego posadowionego na kolumnach z warstwą transmisyjną na podstawie długookresowego monitoringu
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).