SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (1) 2018 str. 79-88

Agnieszka Boas Berg, Jerzy Jeznach, Maja Radziemska, Dana Adamcová, Martin Brtnický

Shada BV, AM Apeldoorn, Holland Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Brno, Czech Republic Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Brno, Czech Republic

DESZCZOWA WODA NIE W KANALIZACJI A W OGRODZIE – PRZYKłADY ROZWIąZAń Z HOLANDII I POLSKI

słowa kluczowe: woda deszczowa, oddzielenie wód opadowych, dotacje unijne, suche koryto, wody gruntowe
abstrakt:

Artykuł zawiera informacje na temat możliwości oddzielania wody deszczowej od ścieków komunalnych
oraz jej ponownego wykorzystania. Rozważania oparto na doświadczeniach gmin w Unii Europejskiej,
w szczególności na gminie holenderskiej. Wybór holenderskiej gminy Apeldoorn nie był przypadkowy. Odnotowuje
się tu najwyższy poziom opadów w całej Holandii. Holandia jest jednym z tych europejskich
państw, które bardzo dobrze gospodarują zasobami wodnymi. Wynika to z faktu, że jest to kraj mały, o gęstym
zaludnieniu, rozprowadzający zasoby wodne w bardzo zaludnionych gminach. Ponadto 50% tego kraju
leży poniżej poziomu morza, co powoduje także problemy z nadmiarem wody w prowincjach nadmorskich.
Holendrzy mają doświadczenie z wielkimi katastrofami wodnymi, np. kiedy w latach 50. XX wieku, morze
wtargnęło w głąb lądu, zabijając prawie 2000 osób. Starają się zatem gospodarować wodą z wykorzystaniem
wszelkich możliwości technicznych i prawnych. W artykule zaprezentowano niektóre sposoby oddzielania
wody deszczowej od ścieków komunalnych na terenie gminy Apeldoorn oraz subsydia przeznaczone na ten
cel. Przedstawiono także krótką historię wykorzystywania wody deszczowej, nie omijając polskich doświadczeń.
W tym jeden ze sposobów wykorzystywania deszczówki w polskim mieście Bielsko-Biała, które ma
zbliżoną liczbę mieszkańców jak gmina Apeldoorn oraz relatywnie wysokie opady.

pub/17_1_79.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Berg, Agnieszka Boas, et al. "Rain water not in sewers but in the garden – the study case of the Netherlands and Polish experience." Acta Sci.Pol. Architectura 17.1 (2018): 79-88.
APA Berg, A.B. et al. (2018). Rain water not in sewers but in the garden – the study case of the Netherlands and Polish experience. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (1), 79-88
ISO 690 Berg, Agnieszka Boas, et al. Rain water not in sewers but in the garden – the study case of the Netherlands and Polish experience. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.1: 79-88.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue1/abstract-79.html