SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (1) 2018 str. 35-44

Konrad Podawca

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

ANALIZA PORóWNAWCZA TEMPERATURY POWIERZCHNIOWEJ PRZEGRóD W LOKALACH MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM Z WIELKIEJ PłYTY

słowa kluczowe: wielorodzinny budynek mieszkalny, termowizja, wielka płyta, komfort cieplny
abstrakt:

W artykule przedstawiono badania temperatury emitowanej przez przegrody budowlane w wielorodzinnym
budynku zrealizowanym w technologii wielkiej płyty. Do badań wytypowano dwa lokale mieszkalne o takim
samym układzie funkcjonalnym, ale innym położeniu w bryle obiektu. Dokonane pomiary ukazały znaczące
różnice temperatury, szczególnie w newralgicznych miejscach, pomiędzy mieszkaniem środkowym na
I piętrze a lokalem mieszkalnym szczytowym na ostatniej kondygnacji. Wykonana analiza jednoznacznie
wykazała konieczność termomodernizacji obiektów z wielkiej płyty, jak również znaczące różnice w uzyskaniu
komfortu cieplnego w lokalach mieszkalnych położonych na różnych kondygnacjach i posiadających
lub nie ściany szczytowe.

pub/17_1_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podawca, Konrad. "Comparative analysis of surface temperatures listen to residential buildings in a multi-framework building with a great plate." Acta Sci.Pol. Architectura 17.1 (2018): 35-44.
APA Podawca K. (2018). Comparative analysis of surface temperatures listen to residential buildings in a multi-framework building with a great plate. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (1), 35-44
ISO 690 Podawca, Konrad. Comparative analysis of surface temperatures listen to residential buildings in a multi-framework building with a great plate. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.1: 35-44.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue1/abstract-35.html