SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (1) 2018 str. 25-34

Krzysztof Wiśniewski, Wojciech Gieniusz, Agata Pawłat-Zawrzykraj

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa Aldesa Construcciones S.A., Warszawa

EKONOMICZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA GLINY W KONSTRUKCJI PRZEGRóD ZEWNęTRZNYCH BUDYNKóW W PORóWNANIU Z WYBRANYM MATERIAłEM TRADYCYJNYM

słowa kluczowe: glina nieprzetworzona, charakterystyka energetyczna, dyfuzja pary wodnej, koszty budowy domu
abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z wykorzystaniem gliny nieprzetworzonej do konstrukcji
przegród zewnętrznych w aspekcie ekonomiczno-środowiskowym. Jako alternatywne rozwiązanie
przegród zewnętrznych przyjęto konstrukcję ścian zewnętrznych jednowarstwowych z betonu komórkowego
o podwyższonej izolacyjności termicznej. Zakres analizy obejmował obliczenia cieplno-wilgotnościowe
w celu dostosowania do obowiązujących standardów cieplnych przegród, analizę kosztów, a do weryfikacji
przyjętych rozwiązań została wykorzystana metodologia obliczania charakterystyki energetycznej. Uzyskane
wyniki potwierdzają, że analizowane rozwiązanie przegród z wykorzystaniem gliny w budynku jednorodzinnym
może być dobrą alternatywą dla konwencjonalnych rozwiązań.

pub/17_1_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewski, Krzysztof, et al. "Economic aspects of using clay in construction of building envelopes in comparison with traditional solution." Acta Sci.Pol. Architectura 17.1 (2018): 25-34.
APA Wiśniewski, K. et al. (2018). Economic aspects of using clay in construction of building envelopes in comparison with traditional solution. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (1), 25-34
ISO 690 Wiśniewski, Krzysztof, Gieniusz, Wojciech, Pawłat-Zawrzykraj, Agata. Economic aspects of using clay in construction of building envelopes in comparison with traditional solution. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.1: 25-34.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue1/abstract-25.html