SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (1) 2018 str. 13-23

Ivan Kernytskyy, Oksana Nikitenko

Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw

MODELOWANIE GEOMETRYCZNE ODBITYCH FAL DźWIęKOWYCH W SKLEPIENIU KOSZOWYM

słowa kluczowe: sklepienie koszowe, podera, ortotomika, kaustyka, obwiednia
abstrakt:

Ostatnimi czasy obserwuje się szeroko prowadzone badania nad systemami refleksyjnymi w ogrzewaczach
cieplnych, inżynierii słonecznej i akustyce. Stosowane w tych technologiach reflektory są konstrukcjami
budowlanymi na bazie klasycznych krzywych. Proces odbijania fal determinowany jest przez krzywe, takie
jak podera, ortotomika czy kaustyka. Celem niniejszej pracy było znalezienie analitycznego opisu krzywej
koszowej, jej podery oraz ortotomiki, jak również zaprezentowanie zależności geometrycznych modeli istniejącego
sklepienia w kształcie krzywej koszowej. Analityczny opis takich krzywych przeprowadzono, stosując
geometrię analityczną na płaszczyźnie. W rezultacie otrzymano wzory analityczne podery i ortotomiki
dla okręgu, a następnie dla samej krzywej koszowej. W celu przeprowadzenia modelowania geometrycznego
odbitego dźwięku na sklepieniu koszowym wykorzystano istniejące sklepienie obiektu Trapieznaja Pałata
w Pałacu Jusupowa (Moskwa, Federacja Rosyjska). W pracy przedstawiono skonstruowany graficznie
w edytorze AutoCAD projekt samego sklepienia, podery, ortotomiki i kaustyki w odniesieniu do jego części
koszowej. Uzyskane wyniki wskazują na zaawansowaną wiedzę posiadaną przez dawnych architektów, którzy
potrafili prawidłowo zastosować ją w praktyce.

pub/17_1_13.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kernytskyy, Ivan, and Oksana Nikitenko. "Geometric modeling of reflected sound waves in the threecentred arch." Acta Sci.Pol. Architectura 17.1 (2018): 13-23.
APA Kernytskyy I. and Nikitenko O. (2018). Geometric modeling of reflected sound waves in the threecentred arch. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (1), 13-23
ISO 690 Kernytskyy, Ivan, Nikitenko, Oksana. Geometric modeling of reflected sound waves in the threecentred arch. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.1: 13-23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue1/abstract-13.html