SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 17 (1) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (1) 2018 str. 3-12
Vazgen Bagdasaryan, Marek Chalecki, Michał Gierasimiuk, Jacek Jaworski, Olga Szlachetka
Pierwsza częstość drgań własnych belek w kształcie ściętego stożka i klina
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 13-23
Ivan Kernytskyy, Oksana Nikitenko
Modelowanie geometryczne odbitych fal dźwiękowych w sklepieniu koszowym
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 25-34
Krzysztof Wiśniewski, Wojciech Gieniusz, Agata Pawłat-Zawrzykraj
Ekonomiczne aspekty wykorzystania gliny w konstrukcji przegród zewnętrznych budynków w porównaniu z wybranym materiałem tradycyjnym
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 35-44
Konrad Podawca
Analiza porównawcza temperatury powierzchniowej przegród w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym z wielkiej płyty
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 45-54
Sławomir Bajkowski
Przelew trapezowy o pionowej ścianie wlotowej
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 55-65
Andrzej Gruchot, Tymoteusz Zydroń, Jana Pařilková, Zbyněk Zachoval, Mariusz Cholewa, Karolina Koś
Wykorzystanie spektrometrii impedancyjnej do monitorowania przepływu filtracyjnego przez nasypy hydrotechniczne
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 67-78
Tomasz Olejnik, Jakub Terlega
Koncepcja prawa do miasta a uprawnienia i obowiązki mieszkańców w procesie planowania przestrzennego
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 79-88
Agnieszka Boas Berg, Jerzy Jeznach, Maja Radziemska, Dana Adamcová, Martin Brtnický
Deszczowa woda nie w kanalizacji a w ogrodzie – przykłady rozwiązań z Holandii i Polski
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 89-98
Norbert Dąbkowski, Wojciech Chojecki
Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w budynkach wybranych browarów rzemieślniczych w Polsce
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).