SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (4) 2017 str. 93-102

Roman Tracz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

STRATEGIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM, ETAPY ROZWOJU I STAN WSPÓŁCZESNY

słowa kluczowe: teoria zasobowa, strategia przedsiębiorstwa, zdolności dynamiczne, innowacje, BIM, IPD
abstrakt:

Artykuł ma charakter badania teoretycznego i jest poświęcony analizie aktualnego stanu strategii zarządzania
przedsiębiorstwem budowlanym. Zdiagnozowano współczesny stan teorii zasobowej i etapów jej powstawania,
przeanalizowano perspektywiczne kierunki rozwoju oraz porównano z innymi koncepcjami. Zaproponowano
stosowanie współczesnych metod modelowania informacyjnego (BIM) oraz zintegrowanej realizacji
projektu (IPD) jako kluczowych czynników innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw budowlanych.
Zintegrowana realizacja projektu budowlanego powinna być poparta odpowiednią technologią informacyjną,
która daje możliwość efektywnego wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów informacyjnych. Wspólną
dla obu koncepcji jest współpraca różnych podmiotów uczestniczących przez cały okres istnienia obiektu
budowlanego (ang. life cycle assessment). Pozwala to na wdrożenie, otrzymanie i aktualizację informacji
w celu zachowania i odzwierciedlenia roli każdego użytkownika.

pub/16_4_93.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tracz, Roman. "MANAGEMENT STRATEGY OF ENTERPRISE IN THE FIELD OF BUILDING, DEVELOPMENT PHASES AND CURRENT STATUS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.4 (2017): 93-102.
APA Tracz R. (2017). MANAGEMENT STRATEGY OF ENTERPRISE IN THE FIELD OF BUILDING, DEVELOPMENT PHASES AND CURRENT STATUS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (4), 93-102
ISO 690 Tracz, Roman. MANAGEMENT STRATEGY OF ENTERPRISE IN THE FIELD OF BUILDING, DEVELOPMENT PHASES AND CURRENT STATUS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.4: 93-102.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue4/abstract-93.html