SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (4) 2017 str. 83-92

Jan Kowalski, Mieczysław Połoński

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

IDENTYFIKACJA RYZYKA WYNIKAJĄCEGO Z WPŁYWU INTERESARIUSZY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOLEJOWYCH W POLSCE

słowa kluczowe: interesariusze, identyfikacja zagrożeń, ryzyko, inwestycje kolejowe, planowanie przedsięwzięć budowlanych
abstrakt:

Procedura realizacji inwestycji kolejowych w Polsce jest czasochłonna, bardzo złożona i obarczona wieloma
czynnikami ryzyka. Konieczne jest zatem poprawienie poziomu zarządzania ryzykiem na planowanych
inwestycjach kolejowych. Celem szerszego rozpoznania czynników ryzyka autorzy w artykule przedstawiają
propozycję własnej metody analizy interesariuszy i identyfikacji ryzyka z nimi związanego. W artykule
przedstawiono również przykład analizy siły wpływu poszczególnych grup interesariuszy na badaną inwestycję,
w tym na bazowy harmonogram prac. Analiza interesariuszy przedstawiona w artykule wskazuje
na ich znaczący wpływ na inwestycje kolejowe oraz konieczność uwzględnienia ich oczekiwań podczas
planowania nowych przedsięwzięć.

pub/16_4_83.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalski, Jan, and Mieczysław Połoński. "INDENTIFICATION OF HAZARDS RELATED WITH THE STAKEHOLDER GROUP DURING RAILWAY INVESTMENTS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Architectura 16.4 (2017): 83-92.
APA Kowalski J. and Połoński M. (2017). INDENTIFICATION OF HAZARDS RELATED WITH THE STAKEHOLDER GROUP DURING RAILWAY INVESTMENTS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (4), 83-92
ISO 690 Kowalski, Jan, Połoński, Mieczysław. INDENTIFICATION OF HAZARDS RELATED WITH THE STAKEHOLDER GROUP DURING RAILWAY INVESTMENTS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.4: 83-92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue4/abstract-83.html