SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (4) 2017 str. 71-82

Łukasz Uchański, Krzysztof Karsznia

Czerski Trade Polska Sp. z o.o., Warszawa Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

POMIAR INWENTARYZACYJNY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH PRZY UŻYCIU NAZIEMENGO SKANINGU LASEROWEGO W ASPEKCIE WDRAŻANIA TECHNOLOGII BIM

słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy (TLS), BIM, pomiar inwentaryzacyjny, chłodnia kominowa, chmura punktów, model 3D
abstrakt:

Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne obiektów przemysłowych stanowią niezbędny element ich utrzymania.
Przykładem takiego obiektu jest choćby chłodnia kominowa, dla której autorzy niniejszego artykułu
dokonali analizy możliwości wykorzystania naziemnego skaningu laserowego w pomiarach inwentaryzacyjnych.
Podstawowym problemem badawczym, który stanowił motywację do podjęcia realizacji
zadania, była weryfikacja możliwości wykorzystania technologii skanowania laserowego jako uzupełnienia
lub nawet jako substytutu dotychczas stosowanych geodezyjnych metod pomiarowych. Kolejnym
aspektem jest kwestia pozyskania danych pozwalających na weryfikację przydatności opracowania modelu
obiektu w technologii BIM (ang. building information modeling/management) poprzez odtworzenie
jego konstrukcji wraz z pełną informacją projektową w interaktywnym środowisku 3D. Technologia BIM
umożliwia bowiem zarówno prowadzenie szeroko zakrojonych analiz konstrukcyjnych czy wytrzymałościowych,
sprawne zarządzanie obiektem wraz z jego parametrami, jak i optymalne planowanie potencjalnych
remontów.

pub/16_4_71.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Uchański, Łukasz, and Krzysztof Karsznia. "INVENTORY SURVEYING OF INDUSTRIAL OBJECTS USING TERRESTRIAL LASER SCANNING IN THE ASPECT OF IMPLEMENTING BIM TECHNOLOGY." Acta Sci.Pol. Architectura 16.4 (2017): 71-82.
APA Uchański Ł. and Karsznia K. (2017). INVENTORY SURVEYING OF INDUSTRIAL OBJECTS USING TERRESTRIAL LASER SCANNING IN THE ASPECT OF IMPLEMENTING BIM TECHNOLOGY. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (4), 71-82
ISO 690 Uchański, Łukasz, Karsznia, Krzysztof. INVENTORY SURVEYING OF INDUSTRIAL OBJECTS USING TERRESTRIAL LASER SCANNING IN THE ASPECT OF IMPLEMENTING BIM TECHNOLOGY. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.4: 71-82.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue4/abstract-71.html