SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (4) 2017 str. 59-70

Agnieszka Boas Berg, Maja Radziemska, Dana Adamcová, Magdalena Daria Vaverková

Shada BV, Apeldoorn Department of Environmental Improvement, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Brno

ZIELONE DACHY ALTERNATYWĄ NA REDUKCJĘ TERENÓW ZIELENI W SILNIE ZURBANIZOWANYCH MIASTACH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE HOLANDII

słowa kluczowe: historia zielonych dachów, zielone dachy, miejskie tereny zieleni, architektura, ogrody na dachach, przykłady ogrodów na dachach
abstrakt:

Autorzy przedstawili informacje na temat zielonych dachów w krajach Unii Europejskiej (UE) na przykładzie
doświadczeń firm konstrukcyjnych w Holandii, a także zbadali sytuacje w Polsce. Wybór tych krajów
nie był przypadkowy, ale związany z tym, że holenderscy planiści przestrzenni są zainteresowani współpraca
i dzieleniem się swoim doświadczeniem z polskimi specjalistami. W pracy przedstawiono również krótką
historię stosowania zielonych dachów (m.in. w Europie). W kwestiach technicznych zaczerpnięto informacje
od firm holenderskich. Autorzy przedstawili zalety zielonych dachów oraz zasadność finansowania tych
projektów przez UE. Zielone dachy odciążają systemy kanalizacji w miastach, przeciwdziałają podtopieniom
po burzy i ulewach, zmniejszają negatywne skutki miejskich wysp ciepła oraz przeciwdziałają emisji CO2.
Zielone dachy mogą być rozwiązaniem problemów na terenach narażonych na emisje szkodliwych gazów.
Bardzo istotną rzeczą jest to, że dachy te stanowią izolację termiczną, przez co w budynkach zużywane są
mniejsze ilości energii na ogrzewanie zimą i klimatyzację latem (efektywność energetyczna).

pub/16_4_59.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Berg, Agnieszka Boas, et al. "GREEN ROOFS AS AN ALTERNATIVE SOLUTION TO REDUCED GREEN SURFACE AREA IN HIGHLY URBANIZED CITIES OF THE EUROPEAN UNION – THE STUDY CASE OF THE NETHERLANDS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.4 (2017): 59-70.
APA Berg, A.B. et al. (2017). GREEN ROOFS AS AN ALTERNATIVE SOLUTION TO REDUCED GREEN SURFACE AREA IN HIGHLY URBANIZED CITIES OF THE EUROPEAN UNION – THE STUDY CASE OF THE NETHERLANDS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (4), 59-70
ISO 690 Berg, Agnieszka Boas, et al. GREEN ROOFS AS AN ALTERNATIVE SOLUTION TO REDUCED GREEN SURFACE AREA IN HIGHLY URBANIZED CITIES OF THE EUROPEAN UNION – THE STUDY CASE OF THE NETHERLANDS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.4: 59-70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue4/abstract-59.html