SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (4) 2017 str. 5-14

Olga Szlachetka, Jacek Jaworski, Marek Chalecki

Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw

ANALIZA DRGAŃ WŁASNYCH PRĘTÓW WSPORNIKOWYCH O PARABOLICZNIE ZMIENNYCH PRZEKROJACH POPRZECZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU METODY RAYLEIGH’A

słowa kluczowe: pręt wspornikowy, zmienny przekrój, pierwsza częstość drgań własnych, metoda Rayleigh’a
abstrakt:

Metodą Rayleigh’a można wyznaczyć pierwszą częstość drgań własnych prętów (belek lub słupów) o zmiennym
przekroju poprzecznym. Autorzy analizowali smukłe pręty z materiału sprężystego, które mają kształt
bryły obrotowej: krzywoliniowego ściętego stożka oraz krzywoliniowej rury stożkowej. Przyjęto, że oś pręta
odkształcona podczas drgań swobodnych ma kształt ugięcia statycznego pod stałym obciążeniem ciągłym.
W pracy zastosowano metodę Rayleigh’a do wyznaczenia pierwszej częstości drgań własnych giętnych słupów
wspornikowych w kształcie pełnego i wydrążonego krzywoliniowego ściętego stożka, którego tworząca
jest parabolą wypukłą w stosunku do osi stożka. Wyniki obliczeń są bardzo bliskie rezultatom otrzymanym
przy zastosowaniu metody elementów skończonych (MES).

pub/16_4_5.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szlachetka, Olga, et al. "ANALYSIS OF FREE VIBRATIONS OF CANTILEVER BARS WITH PARABOLICALLY VARIABLE CROSS-SECTIONS USING THE RAYLEIGH’S METHOD." Acta Sci.Pol. Architectura 16.4 (2017): 5-14.
APA Szlachetka, O. et al. (2017). ANALYSIS OF FREE VIBRATIONS OF CANTILEVER BARS WITH PARABOLICALLY VARIABLE CROSS-SECTIONS USING THE RAYLEIGH’S METHOD. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (4), 5-14
ISO 690 Szlachetka, Olga, Jaworski, Jacek, Chalecki, Marek. ANALYSIS OF FREE VIBRATIONS OF CANTILEVER BARS WITH PARABOLICALLY VARIABLE CROSS-SECTIONS USING THE RAYLEIGH’S METHOD. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.4: 5-14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue4/abstract-5.html