SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (4) 2017 str. 47-57

Konrad Podawca, Dominik Zakrzewski

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH XIX-WIECZNYCH CEGIEŁ CERAMICZNYCH Z OBIEKTU ZABYTKOWEGO

słowa kluczowe: ceramika, cegła pełna, właściwości techniczne, zabytek WSTĘP
abstrakt:

W artykule przedstawiono badania właściwości fizycznych i mechanicznych cegieł pobranych z przegród
wewnętrznych budynku wzniesionego w 1895 roku w Warszawie, przy al. Szucha 17/19. Celem analizy
była charakterystyka i porównanie właściwości ponad 120-letnich elementów murowych z właściwościami
obecnie produkowanych wyrobów budowlanych. Analiza obejmowała określenie takich cech, jak:
wymiary i kształt, nasiąkliwość, mrozoodporność, gęstość objętościowa, gęstość właściwa, porowatość
i wytrzymałość na ściskanie. Na podstawie wyników sporządzono deklaracje właściwości użytkowych
badanych elementów w odniesieniu do obowiązujących wymagań.

pub/16_4_47.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podawca, Konrad, and Dominik Zakrzewski. "ANALYSIS OF TECHNICAL FEATURES OF 19TH-CENTURY CERAMIC BRICKS FROM A HISTORIC MONUMENT." Acta Sci.Pol. Architectura 16.4 (2017): 47-57.
APA Podawca K. and Zakrzewski D. (2017). ANALYSIS OF TECHNICAL FEATURES OF 19TH-CENTURY CERAMIC BRICKS FROM A HISTORIC MONUMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (4), 47-57
ISO 690 Podawca, Konrad, Zakrzewski, Dominik. ANALYSIS OF TECHNICAL FEATURES OF 19TH-CENTURY CERAMIC BRICKS FROM A HISTORIC MONUMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.4: 47-57.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue4/abstract-47.html