SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (4) 2017 str. 37-46

Marta Sybis, Emilia Konował, Anna Modrzejewska-Sikorska

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Poznań

BAKTERIOBÓJCZA AKTYWNOŚĆ KOLOIDÓW SREBRA STABILIZOWANYCH HYDROLIZATAMI SKROBIOWYMI ORAZ ICH WPŁYW NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPRAW CEMENTOWYCH

słowa kluczowe: zaprawa cementowa, nanocząstki srebra, bakteriobójczość, dekstryna, wytrzymałość na ściskanie
abstrakt:

W artykule przeanalizowano koloidy srebra stabilizowane hydrolizatami skrobiowymi pod kątem właściwości
bakteriobójczych, określając również ich wielkość oraz kształt. Zbadano także właściwości wytrzymałościowe
zapraw cementowych z domieszkami analizowanych hydrolizatów skrobiowych, lignosulfonianów
sodowych i ich połączenia z nanosrebrem. Koloidy srebra poddano analizie spektrofotometrycznej
UV-vis w celu stwierdzenia obecności nanostruktur srebra. Określono również rozkład wielkości
nanocząstek metodą nieinwazyjnego wstecznego rozproszenia światła oraz ich kształt za pomocą
mikroskopii elektronowej (TEM). Otrzymane koloidy srebra podczas wykonania prób bakteriobójczych
wykazały silną odporność na działanie tzw. bakterii bytowych. Połączenie wymienionych właściwości
nanosrebra z właściwościami uplastyczniającymi plastyfikatorów daje możliwość wytwarzania zapraw
cementowych i betonów odpornych na działanie mikroorganizmów o zwiększonej urabialności i wytrzymałości
na ściskanie.

pub/16_4_37.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sybis, Marta, et al. "BACTERICIDAL ACTIVITY OF SILVER COLLOIDS STABILIZED WITH STARCH HYDROLYSATES AND THEIR IMPACT ON STRENGTH OF CEMENT MORTAR." Acta Sci.Pol. Architectura 16.4 (2017): 37-46.
APA Sybis, M. et al. (2017). BACTERICIDAL ACTIVITY OF SILVER COLLOIDS STABILIZED WITH STARCH HYDROLYSATES AND THEIR IMPACT ON STRENGTH OF CEMENT MORTAR. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (4), 37-46
ISO 690 Sybis, Marta, Konował, Emilia, Modrzejewska-Sikorska, Anna. BACTERICIDAL ACTIVITY OF SILVER COLLOIDS STABILIZED WITH STARCH HYDROLYSATES AND THEIR IMPACT ON STRENGTH OF CEMENT MORTAR. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.4: 37-46.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue4/abstract-37.html