SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (4) 2017 str. 27-35

Marek Dohojda, Monika Wągrowska, Joanna Witkowska-Dobrev

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

WIELOSTANOWISKOWE GARAŻE PODZIEMNE – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

słowa kluczowe: garaż wielostanowiskowy podziemny, projektowanie, eksploatacja garażu
abstrakt:

W artykule podjęto tematykę projektowania i realizacji wielostanowiskowych garaży podziemnych oraz złożonych
problemów inżynierskich pojawiających się w trakcie prac architektoniczno-konstrukcyjnych garażu.
Ponadto przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne wybranych elementów zastosowane w omawianych
obiektach.

pub/16_4_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dohojda, Marek, et al. "MULTI-SPOT UNDERGROUND GARAGES – CONSTRUCTION SOLUTIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.4 (2017): 27-35.
APA Dohojda, M. et al. (2017). MULTI-SPOT UNDERGROUND GARAGES – CONSTRUCTION SOLUTIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (4), 27-35
ISO 690 Dohojda, Marek, Wągrowska, Monika, Witkowska-Dobrev, Joanna. MULTI-SPOT UNDERGROUND GARAGES – CONSTRUCTION SOLUTIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.4: 27-35.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue4/abstract-27.html