SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (4) 2017 str. 15-25

Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Iwona Chmielewska

Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology, Białystok

WPŁYW PRĘDKOŚCI NA OPORY ŚCINANIA IŁÓW PIASZCZYSTYCH W BADANIACH BEZPOŚREDNIEGO ŚCINANIA

słowa kluczowe: dylatancja, bezpośrednie ścinanie, prędkość ścinania
abstrakt:

W pracy badano wpływ prędkości ścinania na opór przy bezpośrednim ścinaniu glin piaszczystych (iłów
piaszczystych, saCl) o różnej wilgotności przy różnych obciążeniach. Analiza zależności mobilizowanego
oporu ścinania od zmian objętościowych (dylatancji) próbki daje nowe możliwości interpretacji wyników
badań. Mobilizowany opór ścinania jest w znacznym stopniu funkcją ciśnienia wody w porach gruntu
w strefie ścinania i możliwości rozpraszania tego ciśnienia do górnej i dolnej części próbki. Ciśnienie
wody w porach gruntu jest funkcją początkowej wilgotności, poziomu obciążenia i prędkości ścinania.
Przy zniszczeniu próbki wartość ciśnienia wody w porach gruntu może być dodatnia i znacznie obniżać
wytrzymałość gruntu.

pub/16_4_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dołżyk-Szypcio, Katarzyna, and Iwona Chmielewska. "RATE EFFECT ON THE SHEAR RESISTANCE OF SANDY CLAY IN DIRECT SHEAR TESTS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.4 (2017): 15-25.
APA Dołżyk-Szypcio K. and Chmielewska I. (2017). RATE EFFECT ON THE SHEAR RESISTANCE OF SANDY CLAY IN DIRECT SHEAR TESTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (4), 15-25
ISO 690 Dołżyk-Szypcio, Katarzyna, Chmielewska, Iwona. RATE EFFECT ON THE SHEAR RESISTANCE OF SANDY CLAY IN DIRECT SHEAR TESTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.4: 15-25.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue4/abstract-15.html