SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (4) 2017 str. 103-110

Magdalena Sobisiak

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska, Poznań

PRAWO BUDOWLANE JAKO WADLIWIE FUNKCJONUJĄCA REGULACJA PROCEDUR I PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI

słowa kluczowe: proces budowlany, regulacje, realizacja, analiza biznesowa
abstrakt:

Obowiązujące w Polsce przepisy nie zapewniają właściwych warunków do rozwoju budownictwa. Aktualnie
mamy do czynienia z wieloma negatywnymi zjawi skami głównie związanymi z nadmierną regulacją
tego procesu. Zamiast propozycji wprowadzenia kolejnych obostrzeń, wskazano zasadność wdrożenia zmian
systemowych związanych m.in. z: obowiązkami gmin odnośnie uchwalania prawa miejscowego, rozszerzaniem
zakresu tego prawa o studium uwa runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uregulowaniem
kwestii obsługi komunikacyjnej nieruchomości. Mało wydajne procedury administracyjne oraz
zła praktyka administracyjna związana zarówno z samymi procedurami, jak i ze stosowaniem przepisów,
mają również istotny i negatywny wpływ na prowadzenie inwestycji. Przeprowadzono analizę wadliwości
obowiązującego prawa i wynikających z niego procedur. Uwzględniono głównie etapy inwestycji, takie jak
analiza biznesowa i lokalizacyjna, pozyskanie nieruchomości, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
uzgodnienia koncepcji.

pub/16_4_103.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sobisiak, Magdalena. "CONSTRUCTION LAW AS THE BACKGROUND OF DEFECTIVE RULES AND PROCEDURES ATTENDANT CONSTRUCTION DEVELOPMENT." Acta Sci.Pol. Architectura 16.4 (2017): 103-110.
APA Sobisiak M. (2017). CONSTRUCTION LAW AS THE BACKGROUND OF DEFECTIVE RULES AND PROCEDURES ATTENDANT CONSTRUCTION DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (4), 103-110
ISO 690 Sobisiak, Magdalena. CONSTRUCTION LAW AS THE BACKGROUND OF DEFECTIVE RULES AND PROCEDURES ATTENDANT CONSTRUCTION DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.4: 103-110.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue4/abstract-103.html