SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 16 (4) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (4) 2017 str. 5-14
Olga Szlachetka, Jacek Jaworski, Marek Chalecki
ANALIZA DRGAŃ WŁASNYCH PRĘTÓW WSPORNIKOWYCH O PARABOLICZNIE ZMIENNYCH PRZEKROJACH POPRZECZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU METODY RAYLEIGH’A
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 15-25
Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Iwona Chmielewska
WPŁYW PRĘDKOŚCI NA OPORY ŚCINANIA IŁÓW PIASZCZYSTYCH W BADANIACH BEZPOŚREDNIEGO ŚCINANIA
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 27-35
Marek Dohojda, Monika Wągrowska, Joanna Witkowska-Dobrev
WIELOSTANOWISKOWE GARAŻE PODZIEMNE – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 37-46
Marta Sybis, Emilia Konował, Anna Modrzejewska-Sikorska
BAKTERIOBÓJCZA AKTYWNOŚĆ KOLOIDÓW SREBRA STABILIZOWANYCH HYDROLIZATAMI SKROBIOWYMI ORAZ ICH WPŁYW NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPRAW CEMENTOWYCH
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 47-57
Konrad Podawca, Dominik Zakrzewski
ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH XIX-WIECZNYCH CEGIEŁ CERAMICZNYCH Z OBIEKTU ZABYTKOWEGO
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 59-70
Agnieszka Boas Berg, Maja Radziemska, Dana Adamcová, Magdalena Daria Vaverková
ZIELONE DACHY ALTERNATYWĄ NA REDUKCJĘ TERENÓW ZIELENI W SILNIE ZURBANIZOWANYCH MIASTACH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE HOLANDII
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 71-82
Łukasz Uchański, Krzysztof Karsznia
POMIAR INWENTARYZACYJNY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH PRZY UŻYCIU NAZIEMENGO SKANINGU LASEROWEGO W ASPEKCIE WDRAŻANIA TECHNOLOGII BIM
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 83-92
Jan Kowalski, Mieczysław Połoński
IDENTYFIKACJA RYZYKA WYNIKAJĄCEGO Z WPŁYWU INTERESARIUSZY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOLEJOWYCH W POLSCE
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 93-102
Roman Tracz
STRATEGIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM, ETAPY ROZWOJU I STAN WSPÓŁCZESNY
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 103-110
Magdalena Sobisiak
PRAWO BUDOWLANE JAKO WADLIWIE FUNKCJONUJĄCA REGULACJA PROCEDUR I PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).