SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 97-106

Błażej Smoliński,Łukasz Kaczyński, Tomasz Godlewski, Paweł Popielski

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

ANALIZA PROCESU NAPEŁNIANIA GEORUR NA PODSTAWIE POLOWYCH I LABORATORYJNYCH BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

słowa kluczowe: georury, geosyntetyki, hydrotechnika, geotechnika
abstrakt:

W artykule przedstawiono zastosowanie materiałów geosyntetycznych w budownictwie wodnym, ze szczególnym
uwzględnieniem geotkanin. Omówiono technologię georur oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania.
Krótko scharakteryzowano poligon badawczy zlokalizowany na warszawskim brzegu rzeki Wisły.
Na podstawie obserwacji i zdobytych doświadczeń zaprezentowano proces instalacji i napełniania płaszcza
geosyntetycznego refulatem. W pracy omówiono zrealizowany program geotechnicznych badań polowych
i laboratoryjnych. Sporządzony przestrzenny rozkład gęstości objętościowej szkieletu gruntowego gruntu
wypełniającego georurę oraz uzyskane w odniesieniu do niego wyniki badań CPTU, DMT oraz DPL pozwalają
stwierdzić występowanie nierównomiernego rozkładu parametrów geotechnicznych gruntu w georurze.
Uwzględnienie tego zjawiska w procesie projektowania obiektów wykonywanych w technologii georur wydaje
się być istotnym zagadnieniem z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji.

pub/16_3_97.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_97.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Smoliński, Błażej, et al. "ANALYSIS OF THE GEOTUBES FILLING PROCESS BASED ON THE FIELD AND LABORATORY GEOTECHNICAL TESTS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 97-106.
APA Smoliński, B. et al. (2017). ANALYSIS OF THE GEOTUBES FILLING PROCESS BASED ON THE FIELD AND LABORATORY GEOTECHNICAL TESTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 97-106
ISO 690 Smoliński, Błażej, et al. ANALYSIS OF THE GEOTUBES FILLING PROCESS BASED ON THE FIELD AND LABORATORY GEOTECHNICAL TESTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 97-106.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-97.html