SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 89-96

Zbigniew Kledyński, Łukasz Krysiak

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa

BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH – STUDIUM PORÓWNAWCZE DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH

słowa kluczowe: budowle hydrotechniczne, metody projektowania, niezawodność zapór
abstrakt:

Krajowe przepisy prawne, obowiązujące w obszarze projektowania budowli hydrotechnicznych, są niekompletne
i pozostawiają wiele niejasności. W niniejszym artykule przedstawiono to na przykładzie zasad sprawdzania
nośności zapór, gdzie napotyka się na odwołania do nieaktualnych norm, niewyjaśnionych pojęć,
a także rozmaitych metod, często przestarzałych wobec współcześnie wprowadzanych norm europejskich.
Dla porównania przytoczono niektóre zapisy niemieckiej normy DIN 19700-11:2004-07, która dokonuje systematycznej
klasyfikacji warunków pracy budowli, przypadków obciążeń, wymienia zestawy oddziaływań
wchodzące w skład kombinacji oraz opierając się na metodzie całkowitego współczynnika bezpieczeństwa,
określa wymagania w każdej sytuacji obliczeniowej. Jednocześnie dokument ten otwiera drogę do wprowadzenia
metody częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie doświadczeń projektantów.

pub/16_3_89.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_89.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kledyński, Zbigniew, and Łukasz Krysiak. "DAM SAFETY – COMPARATIVE STUDY OF NORMATIVE DOCUMENTS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 89-96.
APA Kledyński Z. and Krysiak Ł. (2017). DAM SAFETY – COMPARATIVE STUDY OF NORMATIVE DOCUMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 89-96
ISO 690 Kledyński, Zbigniew, Krysiak, Łukasz. DAM SAFETY – COMPARATIVE STUDY OF NORMATIVE DOCUMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 89-96.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-89.html