SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 69-79

Paweł Galas, Zbigniew Lechowicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WYZNACZANIE WYBRANYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PREKONSOLIDOWANYCH GRUNTÓW SPOISTYCH NA PODSTAWIE SONDOWAŃ SDMT

słowa kluczowe: dylatometr sejsmiczny, grunty prekonsolidowane, sztywność gruntu, początkowy moduł ścinania
abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań dylatometrycznych SDMT przeprowadzonych na wybranych
obiektach doświadczalnych na terenie Warszawy. Badania przeprowadzono w prekonsolidowanych gruntach
spoistych. Artykuł zawiera krótką charakterystykę obiektów doświadczalnych z opisem warunków geotechnicznych
i przeprowadzonych badań. Na podstawie porównania wyników badań laboratoryjnych z wynikami
SDMT dokonano oceny możliwości wykorzystania nomogramu Marchettiego i Crappsa do określenia
rodzaju i stanu badanych gruntów spoistych. Analiza wyników sondowań SDMT pozwoliła na opracowanie
dla badanych gruntów spoistych zależności empirycznej pomiędzy stosunkiem G0 /ED i wskaźnikiem materiałowym
(ID).

pub/16_3_69.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Galas, Paweł, and Zbigniew Lechowicz. "EVALUATION OF SELECTED GEOTECHNICAL PARAMETERS OF PRECONSOLIDATED COHESIVE SOILS BASED ON SDMT." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 69-79.
APA Galas P. and Lechowicz Z. (2017). EVALUATION OF SELECTED GEOTECHNICAL PARAMETERS OF PRECONSOLIDATED COHESIVE SOILS BASED ON SDMT. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 69-79
ISO 690 Galas, Paweł, Lechowicz, Zbigniew. EVALUATION OF SELECTED GEOTECHNICAL PARAMETERS OF PRECONSOLIDATED COHESIVE SOILS BASED ON SDMT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 69-79.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-69.html