SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 59-68

Jerzy A. Żurański, Tomasz Godlewski, Sławomir Wereski

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

O PRACACH NAD NOWĄ MAPĄ PRZEMARZANIA GRUNTU W POLSCE

słowa kluczowe: temperatura gruntu, rozkład prawdopodobieństwa, okres powrotu, głębokość izotermy zerowej
abstrakt:

W artykule przedstawiono dotychczasowy stan normalizacji głębokości przemarzania gruntu i ostatnie propozycje
jego zmiany. Dwie z nich wykorzystują podejście polegające na zastosowaniu tzw. wskaźnika mrozowego,
czyli liczby stopniodni ujemnej temperatury powietrza. Przedstawiono też nowe podejście polegające
na wykorzystaniu danych pomiarowych temperatury gruntu, zgromadzonych przez stacje meteorologiczne
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Stosując rozkład prawdopodobieństwa
Gumbela, wyznaczono głębokości położenia izotermy zerowej o okresie powrotu 50 lat.
Uwzględniając warunki gruntowe na stacjach, sprowadzono otrzymane wyniki do warunków gruntu referencyjnego
i zaproponowano nową mapę przemarzania gruntu.

pub/16_3_59.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żurański, Jerzy A., et al. "ABOUT WORKS ON A NEW MAP OF SOIL FREEZING DEPTH IN POLAND." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 59-68.
APA Żurański, J.A. et al. (2017). ABOUT WORKS ON A NEW MAP OF SOIL FREEZING DEPTH IN POLAND. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 59-68
ISO 690 Żurański, Jerzy A., Godlewski, Tomasz, Wereski, Sławomir. ABOUT WORKS ON A NEW MAP OF SOIL FREEZING DEPTH IN POLAND. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 59-68.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-59.html