SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 47-57

Małgorzata K. Wdowska,Mirosław J. Lipiński, Łukasz Jaroń

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

UWARUNKOWANIA DOBORU METODY OKREŚLANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI W GRUNTACH SPOISTYCH

słowa kluczowe: współczynnik filtracji, grunty spoiste, dobór metody, jakość wyników badania
abstrakt:

Artykuł dotyczy możliwości określenia współczynnika filtracji gruntów spoistych na podstawie różnych
podejść. W przypadku metod terenowych przedstawiono jedynie techniki sondowań bezotworowych, które
nie wymagają działań administracyjnych w postaci projektu prac geologicznych. W pracy w szczególności
zwrócono uwagę na dostosowanie techniki badania laboratoryjnego do rodzaju gruntu w odniesieniu do
bezpośrednich i pośrednich metod wyznaczania współczynnika filtracji. Zwrócono uwagę na warunki, jakie
powinny być spełnione, aby wynik badania był wiarygodny. Przedstawiono wyniki badań ilustrujące zmianę
parametrów filtracji gruntów nieznacznie różniących się pod względem uziarnienia.

pub/16_3_47.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wdowska, Małgorzata K., et al. "SELECTION OF A METHOD FOR DETERMINATION OF PERMEABILITY CHARACTERISTICS OF COHESIVE SOILS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 47-57.
APA Wdowska, M.K. et al. (2017). SELECTION OF A METHOD FOR DETERMINATION OF PERMEABILITY CHARACTERISTICS OF COHESIVE SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 47-57
ISO 690 Wdowska, Małgorzata K., Lipiński, Mirosław J., Jaroń, Łukasz. SELECTION OF A METHOD FOR DETERMINATION OF PERMEABILITY CHARACTERISTICS OF COHESIVE SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 47-57.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-47.html