SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 35-45

Mirosław J. Lipiński,Małgorzata K. Wdowska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOBÓR BADAŃ GEOTECHNICZNYCH NA POTRZEBY ROZPOZNANIA PODŁOŻA WYSOKOŚCIOWCÓW

słowa kluczowe: wysokościowce, rozpoznanie podłoża, dobór badań geotechnicznych, prędkość fal sejsmicznych, parametry stanu, sztywność gruntu
abstrakt:

Rozpoznanie warunków geotechnicznych na potrzeby posadowienia wysokich budynków wymaga odpowiedniego
doboru metod badań, istotnie różniących się od metod stosowanych dla obiektów standardowych.
W artykule przedstawiono ograniczenia standardowych metod badań geotechnicznych w odniesieniu do rozpoznania
podłoża wysokościowców. Podano również formuły określające parametry sztywności mocnych
gruntów spoistych i niespoistych, które mogą być wykorzystane na etapie projektowania fundamentu. Wykorzystując
przykłady wykonanych badań dla najwyższych budynków wybudowanych w ostatnich latach
w Warszawie, przedstawiono możliwości wiarygodnego wyznaczenia parametrów stanu i sztywności niezbędnych
dla sprawdzenia stanu granicznego użytkowalności.

pub/16_3_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lipiński, Mirosław J., and Małgorzata K. Wdowska. "SELECTION OF GEOTECHNICAL METHODS FOR IDENTIFICATION OF SOIL CONDITIONS UNDER HIGH RISE BUILDINGS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 35-45.
APA Lipiński M.J. and Wdowska M.K. (2017). SELECTION OF GEOTECHNICAL METHODS FOR IDENTIFICATION OF SOIL CONDITIONS UNDER HIGH RISE BUILDINGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 35-45
ISO 690 Lipiński, Mirosław J., Wdowska, Małgorzata K.. SELECTION OF GEOTECHNICAL METHODS FOR IDENTIFICATION OF SOIL CONDITIONS UNDER HIGH RISE BUILDINGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 35-45.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-35.html