SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 3-12

Aleksander Duda, Dariusz Sobala, Tomasz Siwowski

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE GEOKOMPOZYTÓW WYKONANYCH Z PAKIETÓW SPRASOWANYCH ZUŻYTYCH OPON I MATERIAŁU ZASYPOWEGO

słowa kluczowe: recykling opon, pakiety z opon, geokompozyt, materiał zasypowy, budowle ziemne
abstrakt:

Pakiety gumowe ze sprasowanych zużytych opon samochodowych (SZOS) to nowy materiał budowlany
z recyklingu do stosowania w budownictwie komunikacyjnym. Materiał ten charakteryzuje się małym ciężarem
objętościowym, bardzo dobrymi właściwościami drenażowymi oraz dużą zdolnością do tłumienia drgań.
Celem badań była ocena pracy geokompozytów złożonych z pakietów SZOS i materiałów zasypowych (keramzyt,
kruszywo gumowe 4÷20 mm, piasek), stosowanych w budowlach ziemnych w infrastrukturze komunikacyjnej.
Przeprowadzono badania tarcia/poślizgu pomiędzy materiałem zasypowym a gumą pakietów
oraz badania wytrzymałości na ścinanie geokompozytów z pakietów SZOS i materiału zasypowego. Wyniki
badań wykazały duże opory ścinania (kąty tarcia wewnętrznego) pomiędzy pakietami a materiałami zasypowymi
i potwierdziły możliwość technicznie efektywnego ich wykorzystania w budowlach ziemnych
infrastruktury komunikacyjnej.

pub/16_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Duda, Aleksander, et al. "SHEAR STRENGTH TESTS OF GEOCOMPOSITES MADE OF TIRE BALES AND BACKFILL MATERIALS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 3-12.
APA Duda, A. et al. (2017). SHEAR STRENGTH TESTS OF GEOCOMPOSITES MADE OF TIRE BALES AND BACKFILL MATERIALS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 3-12
ISO 690 Duda, Aleksander, Sobala, Dariusz, Siwowski, Tomasz. SHEAR STRENGTH TESTS OF GEOCOMPOSITES MADE OF TIRE BALES AND BACKFILL MATERIALS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 3-12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-3.html