SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 25-34

Witold Bogusz, Tomasz Godlewski

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

GEOTECHNICZNE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW W PRZESTRZENI PODZIEMNEJ – REDEFINICJA WYMAGAŃ

słowa kluczowe: strefa oddziaływania, przestrzeń podziemna, przemieszczenia, modelowanie MES
abstrakt: artykule przedstawiono problematykę dotyczącą oddziaływań geotechnicznych od obiektów realizowanych w przestrzeni podziemnej (ang. underground space). W krajowej praktyce dla oceny oddziaływania inwestycji na obiekty sąsiednie najczęściej wykorzystywana jest metoda przedstawiona w Instrukcji ITB nr 376/2002 (Wysokiński i Kotlicki, 2002). Artykuł omawia dodatkowe czynniki, takie jak wpływ związany z odprężaniem dna wykopu czy też konieczność uwzględnienie wzrostu sztywności gruntu z głębokością, jako elementy dodatkowe, niezbędne w celu dokładniejszej prognozy przemieszczeń w przypadku realizacji głębokich wykopów oraz zagadnień związanych z tunelowaniem.
pub/16_3_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bogusz, Witold, and Tomasz Godlewski. "GEOTECHNICAL INTERACTION OF STRUCTURES IN UNDERGROUND SPACE – REDEFINITION OF THE REQUIREMENTS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 25-34.
APA Bogusz W. and Godlewski T. (2017). GEOTECHNICAL INTERACTION OF STRUCTURES IN UNDERGROUND SPACE – REDEFINITION OF THE REQUIREMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 25-34
ISO 690 Bogusz, Witold, Godlewski, Tomasz. GEOTECHNICAL INTERACTION OF STRUCTURES IN UNDERGROUND SPACE – REDEFINITION OF THE REQUIREMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 25-34.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-25.html