SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 155-164

Leszek Słowik

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

WPŁYW WYCHYLENIA BUDYNKU NA WYTĘŻENIE KONSTRUKCJI W WARUNKACH EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, wychylenie budynku, modelowanie konstrukcji
abstrakt:

Jednym ze skutków podziemnej eksploatacji górniczej jest nachylenie powierzchni terenu powodujące przejściowe,
a także – w określonych warunkach górniczo-geologicznych – trwałe wychylenie budynków z pionu.
W artykule omówiony został aspekt statyczno-wytrzymałościowy wychylenia budynku wielokondygnacyjnego,
spowodowanego podziemną eksploatacją górniczą. Wychylenie budynku z pionu powoduje pojawienie się
dodatkowego poziomego obciążenia konstrukcji od ciężaru budynku. Wpływ poziomych sił na konstrukcję
budynku jest szczególnie niekorzystny w przypadku obiektów o wysoko położonym środku ciężkości. W pracy
przytoczono przykład symulacji numerycznej, której celem było określenie wytężenia konstrukcji wychylonego
budynku. Ostatecznie podane zostały rezultaty przeprowadzonej analizy oraz wynikające z nich wnioski.

pub/16_3_155.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_155.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Słowik, Leszek. "INFLUENCE OF BUILDING DEFLECTION ON THE STRESS OF CONSTRUCTION UNDER MINING CONDITIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 155-164.
APA Słowik L. (2017). INFLUENCE OF BUILDING DEFLECTION ON THE STRESS OF CONSTRUCTION UNDER MINING CONDITIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 155-164
ISO 690 Słowik, Leszek. INFLUENCE OF BUILDING DEFLECTION ON THE STRESS OF CONSTRUCTION UNDER MINING CONDITIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 155-164.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-155.html