SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 129-135

Janusz Szelka, Zbigniew Wrona

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra Wydział Zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wrocław

WYKORZYSTANIE INTELIGENTNYCH BAZ DANYCH W BUDOWNICTWIE MOSTOWYM

słowa kluczowe: budownictwo mostowe, procesy analityczno-decyzyjne, bazy danych, systemy sztucznej inteligencji, inteligentne bazy danych, hybrydowe systemy informatyczne
abstrakt:

Komputerowe wspomaganie problemów analityczno-decyzyjnych w budownictwie mostowym wymaga
stosowania różnorodnych technologii informatycznych, takich jak bazy danych i systemy wspomagania
decyzji, w tym systemy sztucznej inteligencji. Hybrydowe rozwiązania informatyczne, integrujące działania
wskazanych technologii, są określane mianem inteligentnych baz danych. W opracowaniu przybliżono
uwarunkowania zastosowania inteligentnych baz danych w obszarze budownictwa mostowego. Jako rozwiązanie
o szczególnym znaczeniu wskazano dedukcyjne bazy danych, stanowiące połączenie tradycyjnych
baz danych z systemami wnioskowania regułowego. Mogą one być z powodzeniem wykorzystywane
np. w przedsięwzięciach doboru konstrukcji mostów tymczasowych czy monitorowania stanu obiektów mostowych,
a uzupełnione o moduł sztucznej sieci neuronowej dodatkowo wspomagać realizację przedsięwzięć
o charakterze predykcyjnym.

pub/16_3_129.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_129.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szelka, Janusz, and Zbigniew Wrona. "THE EMPLOYMENT OF INTELLIGENT DATABASES IN BRIDGE CONSTRUCTION." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 129-135.
APA Szelka J. and Wrona Z. (2017). THE EMPLOYMENT OF INTELLIGENT DATABASES IN BRIDGE CONSTRUCTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 129-135
ISO 690 Szelka, Janusz, Wrona, Zbigniew. THE EMPLOYMENT OF INTELLIGENT DATABASES IN BRIDGE CONSTRUCTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 129-135.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-129.html