SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 119-127

Piotr Nita

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa

DYNAMICZNE ODDZIAŁYWANIE PRACUJĄCEGO STATKU POWIETRZNEGO NA BETONOWĄ NAWIERZCHNIĘ LOTNISKOWĄ

słowa kluczowe: nawierzchnia betonowa, drgania nawierzchni, częstotliwość drgań, amplituda drgań
abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływań dynamicznych stojącego na betonowej nawierzchni
lotniskowej, pracującego odrzutowego statku powietrznego. W badaniach eksperymentalnych przeprowadzonych
w warunkach rzeczywistych wyznaczono amplitudy prędkości drgań, umożliwiające porównanie
uzyskanych charakterystyk drganiowych nawierzchni z istniejącymi skalami wpływów oddziaływań dynamicznych
na budynki. Porównań dokonano, mając na uwadze pewną analogię z oddziaływaniami dynamicznymi
na budowle kubaturowe. Jest to oczywiście tylko analogia, którą wykorzystano z uwagi na to, że
jeszcze obecnie brakuje odpowiednich kryteriów dla tych elementów budownictwa komunikacyjnego, którego
dotyczy ten problem. W artykule przedstawiono przykładowy rozkład prędkości generowanych drgań
na nawierzchni, powstających wokół drgającego źródła, którym w tym przypadku był samolot wojskowy
Su-22M4.

pub/16_3_119.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_119.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nita, Piotr. "DYNAMIC IMPACT OF A RUNNING AIRCRAFT ON CONCRETE AIRFIELD PAVEMENT SURFACE." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 119-127.
APA Nita P. (2017). DYNAMIC IMPACT OF A RUNNING AIRCRAFT ON CONCRETE AIRFIELD PAVEMENT SURFACE. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 119-127
ISO 690 Nita, Piotr. DYNAMIC IMPACT OF A RUNNING AIRCRAFT ON CONCRETE AIRFIELD PAVEMENT SURFACE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 119-127.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-119.html