SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (3) 2017 str. 107-117

Andrzej Helowicz

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska, Wrocław

WIELOPRZĘSŁOWE WIADUKTY ZINTEGROWANE Z PRZĘSŁAMI SKRZYNKOWYMI – DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

słowa kluczowe: wieloprzęsłowy wiadukt zintegrowany, przęsło skrzynkowe, projektowanie i budowa
abstrakt:

W artykule przedstawiono charakterystyczne cechy mostów zintegrowanych na przykładzie realizacji dwóch
zintegrowanych, wieloprzęsłowych wiaduktów drogowych o konstrukcji żelbetowej. Wiadukty te wykonano
w ciągu drogi krajowej N18, na wyjeździe z miasta Limerick w kierunku miasta Galway w Irlandii. We
wstępie opisano zasady kształtowania i modelowania wiaduktów zintegrowanych. Następnie przedstawiono
konstrukcje zintegrowanych wiaduktów, których autor był projektantem sprawdzającym. Zwrócono uwagę
na zalety i wady oraz koszty wykonania tych obiektów. Rozpatrywano cały proces powstawania obiektu od
projektowania i budowy do zachowania się zintegrowanych wiaduktów w trakcie ich użytkowania. W podsumowaniu
zawarto wiedzę i doświadczenia autora w trakcie projektowania oraz sformułowano zalecenia
projektowe takich obiektów w Polsce.

pub/16_3_107.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Helowicz, Andrzej. "MULTI-SPAN INTEGRAL VIADUCTS WITH BOX GIRDERS – THE DESIGNER EXPERIENCE." Acta Sci.Pol. Architectura 16.3 (2017): 107-117.
APA Helowicz A. (2017). MULTI-SPAN INTEGRAL VIADUCTS WITH BOX GIRDERS – THE DESIGNER EXPERIENCE. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (3), 107-117
ISO 690 Helowicz, Andrzej. MULTI-SPAN INTEGRAL VIADUCTS WITH BOX GIRDERS – THE DESIGNER EXPERIENCE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.3: 107-117.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue3/abstract-107.html