SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (2) 2017 str. 91-99

Katarzyna Pawluk, Marzena Lendo-Siwicka, Grzegorz Wrzesiński

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

TECHNOLOGIE WYKONANIA PRZEPUSZCZALNYCH BARIER REAKTYWNYCH

słowa kluczowe: przepuszczalne bariery reaktywne, technologie wykopowe, alternatywne metody budowy PBR, konstrukcja PBR
abstrakt:

Przepuszczalne bariery reaktywne (PBR) to jedna z innowacyjnych technologii zabezpieczania i oczyszczania
środowiska gruntowo-wodnego i jednocześnie alternatywna w stosunku do energochłonnej metody
„pompuj i oczyszczaj”. PBR to konstrukcja inżynierska w podłożu gruntowym wypełniona materiałem reaktywnym,
w której podczas przepływu wód gruntowych dochodzi do przechwycenia zanieczyszczeń lub
redukcji ich stężeń do wartości akceptowalnych. Od początku stosowania wykorzystano szereg technologii
ich wykonania, obejmujących m.in. tradycyjne i alternatywne technologie wykopowe, iniekcję, mieszanie
wgłębne oraz różne konstrukcje, w zależności od parametrów zanieczyszczeń i warunków terenowych. Pomimo
szerokiego stosowania nadal istnieją nierozwiązane problemy dotyczące ich wykonania i długoterminowego
działania. W artykule przedstawiono przegląd technologii PRB, który obejmuje stan techniki, zalety
i ograniczenia oraz perspektywy zastosowania jej w Polsce.

pub/16_2_91.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pawluk, Katarzyna, et al. "TECHNOLOGIES FOR THE CONSTRUCTION OF PERMEABLE REACTIVE BARRIERS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.2 (2017): 91-99.
APA Pawluk, K. et al. (2017). TECHNOLOGIES FOR THE CONSTRUCTION OF PERMEABLE REACTIVE BARRIERS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (2), 91-99
ISO 690 Pawluk, Katarzyna, Lendo-Siwicka, Marzena, Wrzesiński, Grzegorz. TECHNOLOGIES FOR THE CONSTRUCTION OF PERMEABLE REACTIVE BARRIERS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.2: 91-99.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue2/abstract-91.html