SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (2) 2017 str. 85-89

Beata Grzyl, Magdalena Apollo, Emilia Miszewska-Urbańska, Adam Kristowski

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, Gdańsk

ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ OBIEKTU W UJĘCIU KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA

słowa kluczowe: koszt cyklu życia – LCC, eksploatacja, obiekt budowlany
abstrakt:

W artykule przedstawiono wstępne informacje, niezbędne do ustalenia zakresu i kierunku opracowania koncepcji
metody optymalizacji kosztów cyklu życia wybranych obiektów budowlanych. Zwrócono uwagę na
ścisłe powiązanie pomiędzy decyzjami podejmowanymi na etapie projektowania a wydatkami ponoszonymi
w toku utrzymania i użytkowania obiektów, zaprezentowano specyfikę kosztów cyklu życia i składowe tych
kosztów oraz przykład zastosowania analizy LCC w tym zakresie.

pub/16_2_85.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grzyl, Beata, et al. "MANAGEMENT OF EXPLOITATION IN TERMS OF LIFE CYCLE COSTS OF BUILT STRUCTURES." Acta Sci.Pol. Architectura 16.2 (2017): 85-89.
APA Grzyl, B. et al. (2017). MANAGEMENT OF EXPLOITATION IN TERMS OF LIFE CYCLE COSTS OF BUILT STRUCTURES. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (2), 85-89
ISO 690 Grzyl, Beata, et al. MANAGEMENT OF EXPLOITATION IN TERMS OF LIFE CYCLE COSTS OF BUILT STRUCTURES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.2: 85-89.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue2/abstract-85.html