SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (2) 2017 str. 77-84

Wojciech Rogala

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE W ODNIESIENIU DO TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

słowa kluczowe: ocieplenie od wewnątrz, termomodernizacja obiektów zabytkowych, wymogi dla budynków zabytkowych, charakterystyka energetyczna budynków zabytkowych
abstrakt:

Przedmiotem pracy jest zagadnienie ekonomicznej opłacalności termomodernizacji obiektów zabytkowych
w świetle aktualnych przepisów w zakresie ochrony cieplnej budynków. Analizie poddano dwie kondygnacje
budynku wielorodzinnego, adaptowanego na cele biurowe. W obliczeniach uwzględniono trzy technologie
ocieplenia od wewnątrz – wełnę mineralną na ruszcie drewnianym, mineralne płyty izolacyjne oraz płyty poliuretanowe
z warstwą g-k. Dobrane warianty spełniają wymagania w zakresie granicznych wartości współczynnika
przenikania ciepła (U), określone w stosownych przepisach na lata 2013, 2014, 2017 oraz 2021. Do
analizy wykorzystano metodę NPV, uzupełnioną o koszt utraty powierzchni użytkowej. Analiza w okresie
piętnastoletnim wskazuje nierentowność przedsięwzięcia termomodernizacji od wewnątrz po zaostrzeniu
przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków w 2014, 2017 oraz 2021 roku.

pub/16_2_77.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rogala, Wojciech. "REGULATION ON TECHNICAL CONDITIONS IN REFERENCE TO HISTORICAL BUILDINGS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.2 (2017): 77-84.
APA Rogala W. (2017). REGULATION ON TECHNICAL CONDITIONS IN REFERENCE TO HISTORICAL BUILDINGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (2), 77-84
ISO 690 Rogala, Wojciech. REGULATION ON TECHNICAL CONDITIONS IN REFERENCE TO HISTORICAL BUILDINGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.2: 77-84.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue2/abstract-77.html