SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (2) 2017 str. 69-76

Edyta Plebankiewicz, Ewelina Mitera

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, Kraków

MARNOTRAWSTWO NA BUDOWIE I W PRODUKCJI

słowa kluczowe: Lean Manufacturing, Lean Construction, roboty budowlane, opóźnienia w realizacji inwestycji, wady jakościowe
abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących marnotrawstwa na budowie, które porównano
do podobnych, uzyskanych w zakładach produkcyjnych. Za największy wpływ np. na koszt, czas, jakość
ankietowani uznali opóźnienia w realizacji inwestycji, błędy i wady jakościowe realizowanych robót, niezgodność
z przeznaczeniem, tworzenie zbędnych zapasów. Wyniki badań wskazują, że na budowie występują
wszystkie główne rodzaje marnotrawstwa znane z literatury inżynierii produkcji, co potwierdza słuszność
implementacji zasad „szczupłej realizacji” ze środowiska produkcji w realizację inwestycji budowlanych.

pub/16_2_69.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Plebankiewicz, Edyta, and Ewelina Mitera. "THE WASTES ON CONSTRUCTION SITE AND IN PRODUCTION." Acta Sci.Pol. Architectura 16.2 (2017): 69-76.
APA Plebankiewicz E. and Mitera E. (2017). THE WASTES ON CONSTRUCTION SITE AND IN PRODUCTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (2), 69-76
ISO 690 Plebankiewicz, Edyta, Mitera, Ewelina. THE WASTES ON CONSTRUCTION SITE AND IN PRODUCTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.2: 69-76.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue2/abstract-69.html