SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (2) 2017 str. 63-68

Mariola Książek, Paweł Nowak

Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland

ASPEKTY ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE

słowa kluczowe: praca kobiet, budownictwo, różnorodność, gender
abstrakt:

W artykule opisano prace badawcze poświęcone aspektowi gender w budownictwie jako części szeroko pojmowanego
zarządzania różnorodnością. Przemysł budowany jest postrzegany jako silnie zdominowany przez
mężczyzn, w którym kobiety są zatrudniane w niewystarczającym stopniu. Praca kobiet w budownictwie charakteryzuje
się niskim poziomem zatrudnienia (zazwyczaj poniżej 20%). Jest istotne, by zwiększyć ten poziom
w celu podniesienia wydajności pracy, zwiększenia umiejętności personelu oraz niwelowania podziałów
związanych z segregacją na tle płci. Przemysł budowlany, jako zdominowany przez mężczyzn, jest również
postrzegany jako wymagający brutalnej siły, dobrej tolerancji na warunki zewnętrzne budowy, szczególnie
pogodowe, a także np. nieparlamentarny język. Niekorzystny wpływ na rolę kobiet w przemyśle mają także:
brak odpowiednich modeli zachowań, słabe doradztwo zawodowe, rekrutacja przeznaczona wyłącznie dla
mężczyzn, presja zawodowa, niekorzystne doświadczenia okresu edukacji. Artykuł pokazuje strukturalne i wizerunkowe
czynniki ograniczające pracę kobiet w budownictwie, takie jak: dominacja mężczyzn, stosunki pracy,
nieformalne zatrudnienie, zachowania dyskryminujące, przedłużone godziny pracy, występujące konflikty.

pub/16_2_63.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Książek, Mariola, and Paweł Nowak. "DIVERSITY MANAGEMENT ASPECTS IN CONSTRUCTION." Acta Sci.Pol. Architectura 16.2 (2017): 63-68.
APA Książek M. and Nowak P. (2017). DIVERSITY MANAGEMENT ASPECTS IN CONSTRUCTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (2), 63-68
ISO 690 Książek, Mariola, Nowak, Paweł. DIVERSITY MANAGEMENT ASPECTS IN CONSTRUCTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.2: 63-68.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue2/abstract-63.html