SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (2) 2017 str. 55-61

Zygmunt Orłowski, Aleksandra Radziejowska

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. A. Mickiewicza w Krakowie, Kraków

CHARAKTERYSTYKA KATEGORII „DOSTĘPNOŚĆ” – PODSTAWOWEGO ELEMENTU ASPEKTU SOCJALNEGO BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO

słowa kluczowe: budownictwo zrównoważone, aspekt socjalny, dostępność, model, kryteria
abstrakt:

Według normy PN-EN 16309+A1:2014-12 aspekt socjalny należy oceniać w sześciu kategoriach: dostępność,
adaptowalność, zdrowie i komfort, wpływ na sąsiedztwo, utrzymanie i konserwacja, ochrona i bezpieczeństwo.
W artykule autorzy przedstawiają pierwszą z sześciu kategorii: dostępność, podzieloną na dwie
subkategorie, z których każda została uszczegółowiona przez kryteria i podkryteria. Artykuł ten jest częścią
pracy nad budową metody oceny aspektu socjalnego dla budynków mieszkalnych.

pub/16_2_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Orłowski, Zygmunt, and Aleksandra Radziejowska. "CHARACTERISTIC OF THE CATEGORY “ACCESSIBILITY” – BASIC ELEMENT OF THE SOCIAL ASPECT OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION." Acta Sci.Pol. Architectura 16.2 (2017): 55-61.
APA Orłowski Z. and Radziejowska A. (2017). CHARACTERISTIC OF THE CATEGORY “ACCESSIBILITY” – BASIC ELEMENT OF THE SOCIAL ASPECT OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (2), 55-61
ISO 690 Orłowski, Zygmunt, Radziejowska, Aleksandra. CHARACTERISTIC OF THE CATEGORY “ACCESSIBILITY” – BASIC ELEMENT OF THE SOCIAL ASPECT OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.2: 55-61.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue2/abstract-55.html