SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (2) 2017 str. 39-45

Iwona Rybka, Elżbieta Bondar-Nowakowska

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

WPŁYW ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH NA REALIZACJĘ BUDOWLANEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO

słowa kluczowe: przepisy prawne, budowlany proces inwestycyjny, ryzyko
abstrakt:

W pracy przedstawiono problem zmian przepisów prawnych w odniesieniu do budowlanego procesu inwestycyjnego.
Wprowadzane w ostatnich latach zmiany prawne dotyczą wszystkich etapów i obszarów tego
procesu, szczególnie zaś zakresu prawno-administracyjnego. Mogą one przyczynić się do zakłócenia działań
realizowanych przez wszystkich uczestników przedsięwzięcia budowlanego. Przeprowadzone badania
wykazały, że następstwem zmian przepisów może być wzrost kosztów realizacji inwestycji. Ze względu na
losowy charakter takich zdarzeń potrzebne jest zarządzanie ryzykiem zmian przepisów prawnych w procesie
budowlanym.

pub/16_2_39.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rybka, Iwona, and Elżbieta Bondar-Nowakowska. "THE INFLUENCE OF ALTERNATIONS IN LEGAL REGULATIONS ON COMPLETION OF CONSTRUCTION INVESTMENT PROCESS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.2 (2017): 39-45.
APA Rybka I. and Bondar-Nowakowska E. (2017). THE INFLUENCE OF ALTERNATIONS IN LEGAL REGULATIONS ON COMPLETION OF CONSTRUCTION INVESTMENT PROCESS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (2), 39-45
ISO 690 Rybka, Iwona, Bondar-Nowakowska, Elżbieta. THE INFLUENCE OF ALTERNATIONS IN LEGAL REGULATIONS ON COMPLETION OF CONSTRUCTION INVESTMENT PROCESS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.2: 39-45.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue2/abstract-39.html