SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (2) 2017 str. 31-37

Jadwiga Bizon-Górecka, Jarosław Górecki

Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture, UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland

ZADANIA MENEDŻERA RYZYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM

słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, produkcja budowlana
abstrakt:

Praca ukazuje, że zjawiska wymagające aktywnej postawy menedżerów, w tym dotyczące m.in. budowy
polityki ryzyka, jego identyfikacji, pomiaru, podejmowania działań, kontroli, są przedmiotem zarządzania
ryzykiem. Wskazano, że zadania menedżera ryzyka w przedsiębiorstwie sprowadzają się do fachowej interpretacji
zależności gospodarczych, pojawiających się zarówno w otoczeniu, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa.
Polegają one na ocenie informacji o potencjalnym ryzyku, możliwych sposobach zmniejszenia jego skutków
niekorzystnych dla przedsiębiorstwa oraz wskazaniu korzyści płynących z podejmowania działań ryzykownych.
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych w 156 polskich przedsiębiorstwach
budowlanych w zakresie czynników ryzyka budowlanych projektów inwestycyjnych. Ukazują one,
że przedsiębiorstwa budowlane borykają się głównie z problemami zakresu, harmonogramowania, budżetu
i wymagań jakości projektów inwestycyjno-budowlanych.

pub/16_2_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bizon-Górecka, Jadwiga, and Jarosław Górecki. "TASKS OF RISK MANAGER IN THE CONSTRUCTION ENTERPRISE." Acta Sci.Pol. Architectura 16.2 (2017): 31-37.
APA Bizon-Górecka J. and Górecki J. (2017). TASKS OF RISK MANAGER IN THE CONSTRUCTION ENTERPRISE. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (2), 31-37
ISO 690 Bizon-Górecka, Jadwiga, Górecki, Jarosław. TASKS OF RISK MANAGER IN THE CONSTRUCTION ENTERPRISE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.2: 31-37.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue2/abstract-31.html